Servidor DNS STB

Facilite o acesso aos seus clientes de Smart TV

DNS Smart STB

Facilite o acesso aos seus clientes de Smart TV

Aplicativos Compatíveis
- SS IPTV
- SmartUP
- DuplexIPTV
- SmartSTB
- IPTV Portal
- IVI.tv
- Sweet TV

R$100,00BRL
Mensual
R$100,00 Cost d'instal · lació
Demanar Ara